KOPEN

Voor de aankoop van goederen kan u terecht op vrijdag en zaterdag tussen 14 en 17 uur, behalve op feestdagen. Op sommige feestdagen openen we de deuren wel eens, dan staat dit tijdig op de site aangegeven.

Tijdens de periode van het zomeruur zijn we geopend tot 18 uur.


Voor goederen die u op deze site ziet, of via onze advertenties op andere verkoopssites, gelden volgende voorwaarden:


Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de marge. BTW niet recupereerbaar.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht met toepassing van artikel 47 zijn de eventuele kosten voor terugzending ten laste van de consument, behoudens wettelijke bepalingen. De onderneming behoudt zich het recht voor om bepaalde goederen, omwille van hun aard, toestand, waarde of verhouding waarde/leveringskost niet te verzenden/leveren,

doch de consument de mogelijkheid te bieden deze in de onderneming af te halen. Goederen die in de onderneming worden betaald en afgehaald, worden na de afhandeling niet beschouwd als zijnde verkocht op afstand.


VERKOOP OP AFSTAND:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bvb. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hiervoor heeft gedaan, inclusief verzendingskosten, van ons terug en dit niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen van u terug hebben ontvangen,

op voorwaarde dat de goederen in dezelfde staat zijn ontvangen als bij de initiële verzending. We adviseren dan ook om de goederen verzekerd terug te sturen. Wij betalen uw aankoop terug via dezelfde betaalwijze als waarop u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.


De tweedehandsgoederen die wij online aanbieden zoals handtassen, foulards en accessoires worden verzonden met

een verzegeling. Deze verzegeling laat u evenwel toe om de goederen optimaal te controleren. Wil u dergelijke goederen retourneren dan mag deze verzegeling onder geen beding zijn verwijderd of op enige wijze zijn aangepast, zoniet vervalt het herroepingsrecht.


BETALEN:

Betalen in de zaak kan contant (voor bedragen onder € 3.000,00), met bankkaart met Bancontact-functie, met de Payconiq-app of door overschrijving op onze rekening, voorafgaand aan de afhaling.

Wij aanvaarden geen kredietkaarten, noch Paypal of betalingen via andere 'Third Party Services'.